کسب در آمد

𝓢𝓐ℬ𝓐𝓦𝓔ℬ

هک اینستاگرام,هک تلگرام,هک وای فای,آموزش هک,آموزش های هک,هک جیمیل,آموزش کرک اکانت,آموزش هک اکانت,آموزش افزایش امنیت,افزایش امنیت,نرم افزار های هک,نرم افزار های کاربری,نرم افزار های کابردی,دانلود نرم افزار,دانلود برنامه,آموزش کار با برنامه,آموزش کار با,چیست؟,نفوز به سیستم,نفوذ به سیستم,نفوز به کامپیوتر,نفوذ به کامپیوتر,نفوز به گوشی,نفوذ به گوشی,هک گوشی,هک سیستم,امینت سیستم,امنیت گوشی,امنیت وبکم,هک وبکم,هک وایفای,هکر وایفای,دانلود کتاب هک,کتاب های کمیاب هک,sabaweb,saba-web,saba-web.ir,صباوب,صبا وب
DERAQOULA

DęЯǞqΦЦlǞ

𝓢𝓐ℬ𝓐𝓦𝓔ℬ

𝓢𝓐ℬ𝓐𝓦𝓔ℬ
    DERAQOULA

    💢 آنقدر از زندگي دلتنگ و دلگيرم
    😔(کــــــــــــــه)😔
    روز مرگ خود را جشن مي گيرم 💢


Last Comments

لبخند آشنایی با پورت های مختلف لبخند

در این پست طریقه باز کردن پورت در سی شارپ رو قرار دادم

لیست پورت های نفوذ و کاربرد های آنها


port 2 - Death

port 21 - Back Construction, Blade Runner,
 Doly Trojan, Fore, FTP trojan,
Invisible FTP, Larva, MBT, Motiv,
 Net Administrator, Senna Spy FTP Server,
 WebEx, WinCrash
port 23 - Tiny Telnet Server, Truva Atl

port 25 - Aji, Antigen, Email Password Sender,
Gip, Happy 99, I Love You, Kuang 2,
Magic Horse, Moscow Email Trojan, Naebi,
 NewApt, ProMail trojan, Shtrilitz, Stealth,
Tapiras, Terminator, WinPC, WinSpy
port 31 - Agent 31, Hackers Paradise, Masters Paradise

port 41 - DeepThroat

port 48 - DRAT

port 50 - DRAT

port 59 - DMSetup

port 79 - Firehotcker

port 80 - Back End, Executor, Hooker, RingZero

port 99 - Hidden Port

port 110 - ProMail trojan

port 113 - Invisible Identd Deamon, Kazimas

port 119 - Happy 99

port 121 - JammerKillah

port 123 - Net Controller

port 133 - Farnaz, port 146 - Infector

port 146 - Infector

port 170 - A-trojan

port 421 - TCP Wrappers

port 456 - Hackers Paradise

port 531 - Rasmin

port 555 - Ini-Killer, NeTAdministrator,
 Phase Zero, Stealth Spy

port 606 - Secret Service

port 666 - Attack FTP, Back Construction,
 NokNok, Cain & Abel,

Satanz Backdoor, ServeU, Shadow Phyre

port 667 - SniperNet

port 669 - DP Trojan

port 692 - GayOL


port 777 - Aim Spy

port 808 - WinHole

port 911 - Dark Shadow
port 999 - DeepThroat, WinSatan

port 1000 - Der Spacher 3
port 1001 - Der Spacher 3, Le Guardien, Silencer, WebEx
port 1010 - Doly Trojan
port 1011 - Doly Trojan
port 1012 - Doly Trojan
port 1015 - Doly Trojan
port 1016 - Doly Trojan
port 1020 - Vampire
port 1024 - NetSpy
port 1042 - Bla
port 1045 - Rasmin
port 1050 - MiniCommand
port 1070 - Psyber Stream Server
port 1080 - WinHole
port 1081 - WinHole
port 1082 - WinHole
port 1083 - WinHole
port 1090 - Xtreme
port 1095 - RAT
port 1097 - RAT
port 1098 - RAT
port 1099 - BFevolution, RAT

port 1170 - Psyber Stream Server, Streaming Audio trojan, Voice

port 1200 - NoBackO
port 1201 - NoBackO
port 1207 - SoftWAR
port 1212 - Kaos
port 1225 - Scarab
port 1234 - Ultors Trojan
port 1243 - BackDoor-G, SubSeven,
SubSeven Apocalypse, Tiles

port 1245 - VooDoo Doll, GabanBus, NetBus
port 1255 - Scarab
port 1256 - Project nEXT
port 1269 - Mavericks Matrix

port 1313 - NETrojan
port 1338 - Millenium Worm
port 1349 - BO DLL

port 1492 - FTP99CMP

port 1509 - Psyber Streaming Server
port 1524 - Trinoo

port 1600 - Shivka-Burka

port 1777 - Scarab

port 1807 - SpySender

port 1966 - Fake FTP
port 1969 - OpC BO
port 1981 - Shockrave
port 1999 - BackDoor, TransScout

port 2000 - Der Spaeher 3, Insane Network,
 TransScout
port 2001 - Der Spaeher 3, TransScout, Trojan Cow
port 2002 - TransScout
port 2003 - TransScout
port 2004 - TransScout
port 2005 - TransScout
port 2023 - Ripper
port 2080 - WinHole
port 2801 - Phineas Phucker

port 2115 - Bugs
port 2140 - Deep Throat, The Invasor
port 2155 - Illusion Mailer

port 2283 - HVL Rat5

port 2300 - Xplorer

port 2565 - Striker
port 2583 - WinCrash

port 2600 - Digital RootBeer

port 2716 - The Prayer
port 2773 - SubSeven

port 2801 - Phineas Phucker

port 3000 - Remote Shutdown
port 3024 - WinCrash

port 3128 - RingZero
port 3129 - Masters Paradise
port 3150 - Deep Throat, The Invasor

port 3456 - Teror Trojan
port 3459 - Eclipse 2000, Sanctuary

port 3700 - Portal of Doom
port 3791 - Eclypse

port 3801 - Eclypse

port 4000 - Skydance
port 4092 - WinCrash

port 4242 - Virtual hacking Machine

port 4321 - BoBo

port 4444 - Prosiak, Swift remote

port 4567 - File Nail
port 4590 - ICQTrojan

port 5000 - Bubbel, Back Door Setup,
 Sockets de Troie
port 5001 - Back Door Setup, Sockets de Troie
port 5010 - Solo
port 5011 - One of the Last Trojans (OOTLT)
port 5031 - NetMetropolitan
port 5031 - NetMetropolitan

port 5321 - Firehotcker
port 5343 - wCrat

port 5400 - Blade Runner, Back Construction
port 5401 - Blade Runner, Back Construction
port 5402 - Blade Runner, Back Construction

port 5550 - Xtcp
port 5512 - Illusion Mailer
port 5555 - ServeMe
port 5556 - BO Facil
port 5557 - BO Facil
port 5569 - Robo-Hack

port 5637 - PC Crasher
port 5638 - PC Crasher

port 5742 - WinCrash

port 5882 - Y3K RAT
port 5888 - Y3K RAT

port 6000 - The Thing
port 6006 - The Thing

port 6272 - Secret Service

port 6400 - The Thing

port 6667 - Schedule Agent
port 6669 - Host Control, Vampyre
port 6670 - DeepThroat, BackWeb Server,
 WinNuke eXtreame

port 6711 - SubSeven
port 6712 - Funny Trojan, SubSeven
port 6713 - SubSeven
port 6723 - Mstream
port 6771 - DeepThroat
port 6776 - 2000 Cracks, BackDoor-G, SubSeven

port 6838 - Mstream

port 6912 - Shit Heep (not port 69123!)
port 6939 - Indoctrination
port 6969 - GateCrasher, Priority, IRC 3,
 NetController

port 6970 - GateCrasher

port 7000 - Remote Grab, Kazimas, SubSeven
port 7001 - Freak88

port 7215 - SubSeven

port 7300 - NetMonitor
port 7301 - NetMonitor
port 7306 - NetMonitor
port 7307 - NetMonitor
port 7308 - NetMonitor

port 7424 - Host Control
port 7424 - Host Control

port 7789 - Back Door Setup, ICKiller

port 7983 - Mstream

port 8080 - RingZero

port 8787 - Back Orifice 2000

port 8897 - HackOffice

port 8988 - BacHack
port 8989 - Rcon

port 9000 - Netministrator

port 9325 - Mstream

port 9400 - InCommand

port 9872 - Portal of Doom
port 9873 - Portal of Doom
port 9874 - Portal of Doom
port 9875 - Portal of Doom
port 9876 - Cyber Attacker, RUX
port 9878 - TransScout

port 9989 - iNi-Killer
port 9999 - The Prayer

port 10067 - Portal of Doom
port 10085 - Syphillis
port 10086 - Syphillis

port 10101 - BrainSpy
port 10167 - Portal of Doom

port 10528 - Host Control
port 10520 - Acid Shivers

port 10607 - Coma
port 10666 - Ambush

port 11000 - Senna Spy
port 11050 - Host Control
port 11051 - Host Control

port 11223 - Progenic trojan, Secret Agent

port 12076 - Gjamer

port 12223 - Hack´99 KeyLogger

port 12345 - GabanBus, My Pics, NetBus,
 Pie Bill Gates, Whack Job, X-bill

port 12346 - GabanBus, NetBus, X-bill
port 12349 - BioNet
port 12361 - Whack-a-mole
port 12362 - Whack-a-mole

port 12623 - DUN Control
port 12624 - Buttman
port 12631 - WhackJob

port 12754 - Mstream

port 13000 - Senna Spy
port 13010 - Hacker Brazil

port 15092 - Host Control

port 15104 - Mstream

port 16660 - Stacheldracht
port 16684 - Mosucker

port 16772 - ICQ Revenge

port 16969 - Priority

port 17166 - Mosaic

port 17300 - Kuang2 The Virus

port 17777 - Nephron
port 18753 - Shaft

port 19864 - ICQ Revenge

port 20001 - Millennium
port 20002 - AcidkoR
port 20034 - NetBus 2 Pro, NetRex, Whack Job

port 20203 - Chupacabra

port 20331 - Bla

port 20432 - Shaft
port 20432 - Shaft

port 21544 - GirlFriend, Kidterror,
 Schwindler, WinSp00fer

port 22222 - Prosiak

port 23023 - Logged

port 23432 - Asylum
port 23456 - Evil FTP, Ugly FTP, Whack Job
port 23476 - Donald ****
port 23476 - Donald ****
port 23477 - Donald ****

port 26274 - Delta Source

port 26681 - Spy Voice

port 27374 - SubSeven

port 27444 - Trinoo

port 27573 - SubSeven

port 27665 - Trinoo

port 29104 - Host Control

port 29891 - The Unexplained

port 30001 - TerrOr32
port 30029 - AOL Trojan

port 30100 - NetSphere
port 30101 - NetSphere
port 30102 - NetSphere
port 30103 - NetSphere
port 30103 - NetSphere
port 30129 - Masters Paradise
port 30133 - NetSphere

port 30303 - Sockets de Troie

port 30947 - Intruse
port 30999 - Kuang2

port 31335 - Trinoo
port 31336 - Bo Whack, ButtFunnel
port 31337 - Baron Night, BO client, BO2, Bo Facil
port 31337 - BackFire, Back Orifice, DeepBO, Freak>
port 31338 - NetSpy DK, ButtFunnel
port 31338 - Back Orifice, DeepBO
port 31339 - NetSpy DK

port 31666 - BOWhack

port 31785 - Hack´a´Tack
port 31787 - Hack´a´Tack
port 31788 - Hack´a´Tack
port 31789 - Hack´a´Tack
port 31791 - Hack´a´Tack
port 31792 - Hack´a´Tack

port 32100 - Peanut Brittle, Project nEXT
port 32418 - Acid Battery

port 33333 - Blakharaz, Prosiak
port 33577 - PsychWard
port 33777 - PsychWard
port 33911 - Spirit 2001a

port 34324 - BigGluck, TN
port 34555 - Trinoo (Windows)

port 35555 - Trinoo (Windows)

port 37651 - YAT

port 40412 - The Spy
port 40421 - Agent 40421, Masters Paradise
port 40422 - Masters Paradise
port 40423 - Masters Paradise
port 40426 - Masters Paradise

port 41666 - Remote Boot
port 41666 - Remote Boot

port 44444 - Prosiak

port 47262 - Delta Source

port 50505 - Sockets de Troie
port 50766 - Fore, Schwindler

port 51996 - Cafeini

port 52317 - Acid Battery 2000

port 53001 - Remote Windows Shutdown

port 54283 - SubSeven
port 54320 - Back Orifice 2000
port 54321 - School Bus
port 54321 - Back Orifice 2000

port 57341 - NetRaider

port 58339 - ButtFunnel

port 60000 - Deep Throat
port 60068 - Xzip 6000068
port 60411 - Connection

port 61348 - Bunker-Hill
port 61466 - Telecommando
port 61603 - Bunker-Hill

port 63485 - Bunker-Hill

port 65000 - Devil, Stacheldracht
port 65432 - The Traitor
port 65432 - The Traitor
port 65535 - RC
    • DęЯǞqΦЦlǞ

Comments (۰)

There Are No Comments Yet
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
(دوستان توجه کنید تا اطلاع ثانوی درگاه پرداخت وب غیر فعال میباشد)

(برای خرید محصول مورد نظر به ایدی تلگرام مراجعه کنید)


@DERAQOULA